Byte av glas vid fönsterrenovering

Nästan alla fönster får under sin livstid utstå vädrets makter – så att vi slipper göra det. Detta sliter såklart på fönstret, och förr eller senare behöver en fönsterrenovering göras. När denna tid är kommen är det också ett perfekt tillfälle att passa på att byta glas.

Men innan du påbörjar ett byte av glas vid fönsterrenovering kan det vara värt att dubbelkolla glasets karaktär. Skulle rutorna exempelvis vara gjorda av munblåst glas kanske du inte vill byta det i första hand. Det ger ju trots allt byggnaden en charmig look.

Energieffektivt glas

Det är inte helt ovanligt att man vill behålla ytterglasets rutor och bara byta den inre rutan. Men vilket typ av glas ska man välja här? Ur ekonomisk synvinkel är det energieffektiva glas som gäller. Inte minst i vårt kyliga Sverige. Många av våra äldre fönster vars glas ej har låg emissivitet, släpper tyvärr ut mer värme än vad vi skulle önska.

Ett 4 mm energiglas har i jämförelse med det vanliga 3 mm planglaset däremot en mycket större kapacitet att stänga inne värmen.

Ett standard 4 mm planglas, i två kopplade bågar, har ett U-värde på hela 2,8W/m^2K. Väljer du att ersätta denna ruta med energiglas av samma tjocklek halveras energiläckaget ned till 1,8. Med andra ord, energiglas sparar alltså stora mängder energi åt dig som annars hade gått förlorad.

Vad man också kan göra är att byta ytterbågens ruta till energiglas. I samband med byte av glas vid fönsterrenovering i bostadsrättsföreningar är detta en mycket kostnadseffektiv metod. Detta eftersom man tar tillfället i akt att ta bort det gamla kittet och underlätta för entreprenören att sätta in ett nytt glas vid renovering av ytterbågen. I och med detta pressar man ner U-värdet till 1,9.

byte av inneruta

Fler sätt att byta glas

Väljer man att byta ut innerutan till en isolerruta i innebågen kan U-värdet pressas ner ännu kraftigare. I många fall hela vägen ner till 0,9 vilket sparar stora mängder energi.

Här är det dock viktigt att lyfta ett varningens finger. Kika genom arbetskostnaden i jämförelse med energikostnaden och dra därefter slutsatsen om bytet är värt att genomföra.

Kolla kondens på glaset

De två största fördelarna med att byta glas i dina fönster är att värmen stannar inne i huset och pengarna inne i plånboken.

Men hur kan man snabbt se ifall glaset gör ett bra jobb? Svaret hittar du i kondensen.

I många fall när det skymtas kondens på glasets utsida är det ett tecken på att värmen inte hunnit nå den sista rutan. Med andra ord, isoleringen är i toppklass och du får njuta av mer värme.

I stunder som dessa är det dock viktigt att inte bli för lyrisk. Ett lager kondens på den yttersta rutan kan tyvärr tyda på bristfällig ventilation i fastighet.

Se upp för dålig tätning

Glasrutor som konstruerats för att förhindra energiläckage spelar ofta en avgörande roll i kalla klimat såsom Sverige. Vad som däremot är minst lika viktigt är att täta ordentligt.

Undermåligt tätade fönster är en av vår tid största energitjuvar och kan släppa ut värme snabbare än du önskar.

Känner du med fingrarna runt bågarnas kanter och snabbt inser att fönstret inte är tillräckligt tätt bör du se upp. Här är det möjligt att det saknas en fönsterlist.
Om så är fallet är det dags att täta på nytt så att värmen stannar inne där den hör hemma.

Rätt ruta räddar planeten

Även om energisparglas inte ensamt bidrar till ett sundare jordklot kan de ha en överraskande positiv effekt. Genom att dessa typer av fönsterrutor, i samspel med bra ventilation, reducerar kallras och strålningsdrag skapas ett bättre och stabilare inomhusklimat. Behovet av uppvärmning minskas därmed avsevärt vilket hjälper till att skapa en bättre miljö för oss alla.